Verkeersmodellen

Een verkeersmodel is zoals ieder model een vereenvoudiging of nabootsing van de werkelijkheid. Specifiek voor een verkeersmodel is dat dit instrument gebruikt wordt om de complexe verkeerswereld zo goed mogelijk na te bootsen.
 

Soorten verkeersmodellen

Het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beschikt over de volgende soorten verkeersmodellen:

Productcatalogus

Het team Verkeersmodellen beschikt over een productcatalogus. Deze beschrijft de dienstverlening die het team aanbiedt voor de strategische verkeersmodellen met indicaties van de gemiddelde doorlooptijden en benodigde resources. Dit document behelst slechts een deel van deze volledige productcatalogus, met name de producten voor de strategische verkeersmodellen voor personenvervoer. Later kan hier nog een stuk over de dynamische verkeersmodellen en het strategisch vrachtmodel Vlaanderen toegevoegd worden. 

 

Toepassingen/studies

Het team Verkeersmodellen actualiseert deze verkeersmodellen op regelmatige basis. Ze worden toegepast voor studies waarin de effecten van een bepaalde maatregel (infrastructureel, ruimtelijk of beleidsmatig) geëvalueerd moeten worden.

U kunt een aanvraag voor zo’n toepassing/studie richten aan het generiek e-mailadres van het team Verkeersmodellen verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be. Op basis van dit algemene aanvraagformulier beslist het team Verkeersmodellen of een verkeersmodel ingezet kan worden, en zo ja welk verkeersmodel het meest geschikt is (strategische of dynamische verkeersmodellen). Vervolgens wordt er een specifiek aanvraagformulier overgemaakt (van het gekozen type verkeersmodel) waar u de gewenste gegevens/resultaten op kan aanduiden. Zo een specifiek aanvraagformulier vindt u hier voor de strategische verkeersmodellen. Raadpleeg zeker even de handleiding bij het invullen van zo een aanvraag.

Er moeten wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn vooraleer ingegaan kan worden op uw aanvraag, de belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag gebeurt in het kader van een studie waarbij één van de entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken is (beleidsdomein, agentschap, afdeling,…).