Vanaf januari 2018: Start Go Live van Verkeersborden.Vlaanderen voor steden en gemeenten

in
Nieuws

Vanaf januari 2018: Start Go Live van Verkeersborden.Vlaanderen voor steden en gemeenten

Vanaf januari 2018 kunnen steden en gemeenten gebruik maken van de nieuwe toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. De toepassing Verkeersborden.Vlaanderen kadert in het project Snelheid.Vlaanderen. Deze toepassing is ontwikkeld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met 12 pilootgemeenten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De toegang voor steden en gemeenten zal gefaseerd verlopen.

Doelstellingen project Snelheid.Vlaanderen

Met het project Snelheid.Vlaanderen kan u drie doelstellingen bereiken:

  1. Een eengemaakte toepassing voor het beheer van verkeersborden voor alle wegbeheerders van Vlaanderen (wegbeheerders AWV en steden & gemeenten).
  2. Het afleiden van een snelheidsregimekaart van de snelheidsgerelateerde borden uit Verkeersborden.Vlaanderen.
  3. Het ontsluiten van deze snelheidsregimes als open data.

 

Wat met de bestaande tool en de externe toepassingen?

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) moedigt jullie aan om de nieuwe toepassing te gaan gebruiken. Steden en gemeenten die momenteel gebruik maken van externe software voor het beheer van verkeersborden (Geo-IT, SIMaD) kunnen de eigen tools blijven gebruiken. Voor hen zal er import- en exportfunctionaliteit voorzien worden. Opgelet, er kan slechts één systeem gebruikt worden om wijzigingen aan te brengen. Wanneer men gebruik maakt van externe software kunnen er geen wijzigingen aangebracht worden in de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. U kan wel:

  • Data visualiseren
  • Filteren
  • Exporteren naar XML
  • Rapporten maken (.pdf)
  • Overdracht/overname van beheer.

Hoelang kan u de oude toepassing nog blijven gebruiken?

De reeds bestaande Verkeersbordendatabank van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) zal worden uitgefaseerd. De Verkeersbordendatabank is raadpleegbaar tot eind december 2017. Steden en gemeenten kunnen aanpassingen doorvoeren tot en met 6 december 2017, 16u. Na deze datum zullen de verkeersbordengegevens gemigreerd worden naar de nieuwe toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. Gelieve vanaf 6 december 16u dus geen aanpassingen meer te doen in de Verkeersbordendatabank.

Infosessies

We organiseren op verschillende momenten infosessies over het project Snelheid.Vlaanderen, inschrijven kan door op de link te klikken van de infosessie:

Deze infosessies zijn in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van de verkeersborden in de gemeente. We willen daarom vragen om uw gemeente te laten vertegenwoordigen door iemand die in de toekomst zelf met de toepassing zal werken. Tijdens de infosessie zal er een toelichting gegeven worden over het project Snelheid.Vlaanderen. We geven ook een live demo van de nieuwe toepassing Verkeersborden.Vlaanderen.

Handleiding en Instructievideo

Vanaf januari 2018 zal er een handleiding en instructievideo beschikbaar zijn.

Extra ondersteuning

Voor bijkomende ondersteuning en vragen kan u terecht op het mailadres verkeersborden@vlaanderen.be.

Vervolgtraject

Midden 2018 organiseren we opvolgsessies met een gebruikersgroep van steden en gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Hieruit zullen vervolgtrajecten vloeien om de toepassing nog meer af te stemmen op de noden van steden en gemeenten. Er zal ook gestart worden met een oefening om de toepassing aanvullende reglementen van het wegverkeer te kunnen linken met Verkeersborden.Vlaanderen.