Overheidsopdrachten: voortaan elektronisch gepubliceerd

in
Nieuws

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt zijn overheidsopdrachten bekend op het elektronisch publicatieplatform https://enot.publicprocurement.be

Wie in zo'n overheidsopdracht geïnteresseerd is, kan zich ook elektronisch kandidaatstellen en/of een offerte indienen op het e-tenderingplatform https://eten.publicprocurement.be.

De Vlaamse overheid heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de federale overheid zodat beide hetzelfde platform gebruiken.