Op zoek naar actuele cijfers van het Verkeerscentrum? Digitale ‘indicatorentool’ biedt enkele nieuwigheden.

in
Nieuws

Is de file op weg naar het werk langer of korter geworden? Wat is het aandeel vrachtverkeer op de Antwerpse ring? Hoeveel kilometers rijden we met z’n allen jaarlijks bijeen op de E40? Via de tool ‘Verkeersindicatoren’ op de website van het Vlaams Verkeerscentrum kan je een hoop actuele verkeerscijfers opvragen. Vanaf nu zijn daar enkele nieuwigheden bij: je vindt er ook informatie over de nieuwe A11 (tussen Knokke en Brugge) en over belangrijke gewestwegen. Alle zoekresultaten worden voortaan ook gepresenteerd in kaartvorm.

Met de tool ‘indicatoren’ stelt het Vlaams Verkeerscentrum permanent statistische verkeersinformatie ter beschikking van iedereen die geboeid is door mobiliteit. Het gaat om allerlei cijfers met betrekking tot files, verkeerssamenstelling, verkeersvolumes en verkeersgedrag. Aan de hand van zoekcriteria kies je als gebruiker zelf welke verkeersinformatie je wil raadplegen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor filecijfers voor heel Vlaanderen of voor een specifieke snelweg (of segment van een snelweg), voor gegevens op werkdagen of in het weekend, voor jaarcijfers of maandcijfers. De tool biedt je met andere woorden een schat aan cijfermateriaal om verkeerssituaties te vergelijken of evoluties in kaart te brengen.

Uitgebreide tool

In het kader van het open data-beleid van de Vlaamse overheid bouwt het Verkeerscentrum zijn indicatorentool voort uit met enkele nieuwigheden:

  • Terwijl de zoekresultaten tot nu alleen verschenen in grafieken en tabellen, worden ze voortaan ook op een kaart voorgesteld. Dat vergroot het gebruiksgemak en vergemakkelijkt de interpretatie.
  • Er zijn ook cijfers over de A11 beschikbaar. Die nieuwe snelweg tussen Brugge en Knokke ging open op 1 september en is volledig uitgerust met meetapparatuur waardoor meteen alle indicatoren aangemaakt konden worden.
  • Voortaan kan via de tool ook informatie opgevraagd worden voor sommige niet-snelwegen. Het gaat om delen van wegen die conflictvrij zijn ingericht (waar het verkeer dus niet moet stoppen voor verkeerslichten), bijvoorbeeld de R4, B402, N16, N31, N49a en N203. Daar is intussen ook meetapparatuur in het wegdek aangebracht volgens dezelfde principes als op de snelwegen.

Hoe worden de indicatoren berekend?

Voor de berekening van zijn indicatoren maakt het Verkeerscentrum onder meer gebruik van ruim 4.500 dubbele meetlussen in het wegdek. Zij tellen permanent de voertuigen, ze geven aan of het om een auto of een vrachtwagen gaat en ze registreren de snelheid. Een andere bron zijn de verkeersinformatieberichten over files en incidenten die de verkeersoperatoren maken in de controlezaal, 7/7 en 24/24. Daarvoor verwerken zij onder andere input van camerabeelden, wegpolitie en weggebruikers. Al die informatie wordt gearchiveerd in het datawarehouse van het Verkeerscentrum en na een kwaliteitscontrole verwerkt tot indicatoren.

De ‘indicatorentool’ is raadpleegbaar op www.verkeerscentrum.be of rechtstreeks via http://indicatoren.verkeerscentrum.be.

Een greep uit de verkeersindicatoren van SEPTEMBER 2017 (gemiddelde werkdag):

  • Aantal passerende voertuigen op Roskambrug (A11) in Brugge: 8.452 (richting Antwerpen) en 7.583 (richting Brugge)
  • Aantal voertuigen in Kennedytunnel richting Gent (R1): 84.969
  • Totale afstand door alle voertuigen afgelegd op gemiddelde werkdag op alle Vlaamse snelwegen samen: 66.204.220 km

 

Contact:

Peter Bruyninckx, woordvoerder Vlaams Verkeerscentrum
0473 87 05 40