Op Weg Naar Morgen: forum over het nieuwe werken

in
Nieuws

Hoe kan het nieuwe werken een positieve invloed hebben op het mobiliteitsvraagstuk, de arbeidsorganisatie en de arbeidstevredenheid in Vlaanderen? Daarover zijn zestig vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, mobiliteitsexperten, sociale secretariaten, HR-experts en de betrokken overheidsdiensten op 19 mei 2014 met elkaar in debat gegaan. Het was een gezamenlijk initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en Mobiel21. Klik voor de presentaties.