Mobilidata: neem deel aan de publieksbevraging

in
Nieuws

Met het programma Mobilidata wil de Vlaamse overheid in samenwerking met bedrijven werken aan innovatieve oplossingen voor veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler verkeer. Dat kan door mobiliteitsdata van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en op een kwalitatieve manier ter beschikking te stellen. 

Er is al heel wat onderzoek verricht naar slimme oplossingen die onze mobiliteit vooruit kunnen helpen, maar ze allemaal uitvoeren is geen haalbare kaart. Daarom wil Mobilidata van de weggebuikers zelf horen waar zij vooral op willen inzetten. Voor welke oplossingen bent u bijvoorbeeld bereid om data te delen? Welke use cases ziet u helemaal zitten?  Vul online de vragenlijst in … én win een elektrische step! 

Op basis van de input van het grote publiek zal Mobilidata de oplossingen selecteren die effectief uitgewerkt zullen worden. Meer weten? www.mobilidata.be