Missing link N60 Ronse: GRUP definitief vastgesteld op 4 juli 2014

in
Nieuws

Op 4 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering het GRUP 'Missing link N60 Ronse' definitief goedgekeurd. Het is ondertussen ook in het Belgisch Staatsblad verschenen (14 augustus 2014).

Daarmee komt de realisatie van de ontbrekende schakel in de verbindingsweg Gent-Valenciennes ter hoogte van Ronse een stap dichterbij. Die schakel is met name voor de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de streek van Ronse heel belangrijk. Het nieuwe tracé van de N60 is niet willekeurig gekozen: er kwam zorgvuldig studiewerk aan te pas en verschillende mogelijkheden zijn afgewogen. Daarbij is niet alleen verkeerstechnisch de beste oplossing gezocht, maar ook de effecten op het woonklimaat, de landbouw, het landschap en het erfgoed zijn bekeken. Precies daarom is gekozen voor ondertunneling. De Vlaamse overheid zal voor de realisatie samenwerken met privé partners.

Bemiddelaar: zitdagen tot einde december 2014

De bemiddelaar van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is aangesteld om bewoners en eigenaars op het nieuwe tracé bij te staan. Het is haar opdracht te informeren, te luisteren naar de verwachtingen, problemen te analyseren en de standpunten te verzoenen. De bemiddelaar houdt zitdagen in het stadhuis van Ronse. Met het oog op de grote belangstelling worden deze zitdagen verlengd tot einde december 2014.

Waar en wanneer?

De bemiddelaar houdt zitdagen in het bureau van de technische dienst, naast het stadhuis van Ronse, telkens op woensdagochtend van 9 tot 12u en dit tot einde 2014. Neem contact op met de bemiddelaar voor een afspraak. Voor supplementaire informatie kunt u terecht op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.