Europees TEN-T coördinator op werkbezoek in Zeebrugge

in
Nieuws

TEN-T staat voor Trans-Europese Netwerken – Transport. Het vormt een van de speerpunten van het Europese vervoersbeleid. Op 29 september koos Europees TEN-T coördinator Pawel Wojciechowski Vlaanderen uit voor zijn eerste werkbezoek. Hij was meteen onder de indruk van ons baanbrekend vakmanschap in het A11-project dat de Zeebrugse haven verbindt met het hinterland.

TEN-T wil de infrastructuur in de Europese landen beter op elkaar laten aansluiten, voor een grensoverschrijdend, multimodaal en duurzaam vervoer. Het TEN-T netwerk moet de interne markt ten goede komen en de economische, sociale en territoriale samenhang versterken. Voorbeelden zijn onder meer de hogesnelheidstreinas Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam en de Øresundbrug die Denemarken met Zweden verbindt.

De Europese Unie heeft zogeheten ‘corridors’ gedefinieerd: grote transportprojecten met een Europese meerwaarde voor de lidstaten. Er zijn negen dergelijke corridors en Vlaanderen is betrokken bij liefst drie daarvan. Aan het hoofd staat telkens een coördinator die er samen met de lidstaten voor moet zorgen dat de projecten in de corridor tegen 2030 gerealiseerd zijn. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert de TEN-T activiteiten voor het hele beleidsdomein en vertegenwoordigt Vlaanderen op de Europese werkvergaderingen.

Pawel Wojciechowski is een voormalig Pools minister. Hij staat aan het hoofd van de Rijn-Alpencorridor. Die loopt van de Vlaamse en Nederlandse havens via de Benelux door Duitsland, Frankrijk en verder via Zwitserland tot in het Italiaanse Genua. Toevallig verbindt de Rijn-Alpencorridor dus de zes stichtende lidstaten van de Europese integratie. Met Zwitserland komt bovendien een niet-lidstaat aan boord.

De Rijn-Alpencorridor doorkruist welstellende, verstedelijkte regio’s met een goede basisinfrastructuur. Grote grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zijn dan ook niet aan de orde. Dat biedt een uitgelezen kans om te pionieren in de uitdagingen voor de mobiliteit van de 21e eeuw zoals het duurzaam maken van het transport, de congestieproblematiek rond stedelijke gebieden, en het onderhoud en slimme beheer van bestaande infrastructuur.

De A11 bij Zeebrugge: baanbrekend vakmanschap

Op 29 september 2015 had coördinator Wojciechowski een onderhoud met Vlaams minister Ben Weyts. Uiteraard kwamen de Vlaamse TEN-T projecten ter sprake. Minister Weyts lichtte zijn visie toe op de rol van de corridor in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Wojciechowski bracht vervolgens een bezoek aan het A11-project dat de haven van Zeebrugge beter wil ontsluiten over de weg. Van voorjaar 2014 tot najaar 2017 legt het Agentschap Wegen en Verkeer immers een nieuwe snelweg aan tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle, over een totale lengte van 12 kilometer.

Het goederentransport van en naar de haven loopt op dit ogenblik nog over lokale wegen, wat problemen oplevert voor het lokale verkeer. De aanpak van deze flessenhals verbetert de verbinding met het hinterland en met de Antwerpse haven. Bovendien vormt het A11-project ook een Europese primeur: het is nl. het eerste transportproject dat gebruik maakt van een innovatieve vorm van Europese financiering, via projectobligaties.

Het A11-project is niet bijzonder omvangrijk, maar blinkt wel uit door zijn complexiteit, met veel ‘kunstwerken’ op een beperkte ruimte. Een mooi staaltje van baanbrekend vakmanschap uit Vlaanderen, voor een coherent en efficiënter Europees transportsysteem. Coördinator Wojciechowski was alvast onder de indruk…