Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken: prioriteiten 2014-2019

in
Nieuws

Betere verkeersveiligheid en vlotter woon-werkverkeer: dat zijn de prioriteiten die Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts naar voor schuift in zijn beleidsnota. In dit lijvige document presenteert de minister zijn visie voor de komende jaren.

In een beleidsnota werkt elke minister zijn beleid gedetailleerder uit. Na de grote lijnen uit het regeerakkoord, worden de klemtonen voor de komende jaren uitgediept. Naar de beleidsnota Mobiliteit werd uitgekeken, omdat de budgettaire ruimte de komende jaren beperkt is. De bevoegde minister moest dus gerichte keuzes maken. De keuze viel op verkeersveiligheid en goede jobbereikbaarheid. Minister Weyts wil de alternatieven voor de auto aantrekkelijker maken, vlot schakelen tussen verschillende vervoersvormen makkelijker maken, verkeersveiligheid bevorderen en nog veel meer.

Klik voor de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019 (.pdf, 886 kB).