Het DNA van DMOW

man en vrouw op betonblokin
MOW Mag

Op zoek naar onze identiteit: wat maakt ons sterk en waarin onderscheiden we ons? 

In ons departement zetten we ons allemaal in voor één doel: de beste expertise bieden zodat elke Vlaming zich veilig, vlot en op een slimme manier kan verplaatsen. Maar waar staan we precies voor? Wat maakt ons departement sterk en waarin onderscheiden we ons? De tijd was rijp om dit eens helder op een rijtje te zetten. Want net zoals de samenleving, is ook onze organisatie continu in beweging. In die zoektocht naar het DNA van ons departement gingen we niet over één nacht ijs en heel veel collega’s legden mee een stukje van de reis af. Verslag van een boeiende expeditie.

Waarom een identiteitstraject? Machteld Ryckaert, communicatiemedewerker bij de Stafdienst: “Als departement is het nodig dat we goed communiceren naar de buitenwereld en ons duidelijk profileren: wie zijn we? Wat doen we en waarom? Een heldere externe positionering zorgt ervoor dat burgers, de pers en andere stakeholders ons zien als een betrouwbare bron en partner voor mobiliteitsthema’s. Het helpt ons ook om onze regierol in het beleidsdomein ten volle op te nemen. Maar om ons extern te kunnen profileren, moeten we eerst bouwen aan onze interne identiteit. Vandaar dat we in 2020 gestart zijn met een identiteitstraject onder leiding van Leen De Dycker, het teamhoofd Communicatie.”

DMOW-manifesto 

Sidney Crabs, Stafmedewerker bij Maritieme Toegang en één van de bezielers van het traject: “Ons departement telt ruim 700 experten in beweging met zeer uiteenlopende talenten en kennis. Onze collega’s werken in 9 afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. Die diversiteit is een troef, maar maakt het qua profilering niet eenvoudig. Uit een brainstorm met de afdelingshoofden bleek alvast een grote eensgezindheid over drie punten: we zijn één familie met één doel, onze mensen zijn onze grootste troef en we willen waardering tonen voor iedereen, ook voor de mensen achter de schermen die minder in de kijker lopen.”

Machteld: “Op basis daarvan werd een manifesto opgesteld: een tekst die vastlegt hoe ons departement zich onderscheidt van andere mobiliteitsspelers, waar onze sterktes liggen en hoe we het verschil willen maken. Maar omdat het heel belangrijk is dat dit gedragen wordt door iedereen, hebben we een traject uitgetekend met een kerngroep van collega’s uit heel de organisatie. Zo hebben we in november vorig jaar workshops georganiseerd voor alle afdelingen. Daarin hebben we verder nagedacht over onze identiteit en het manifesto verfijnd. Er was zoveel enthousiasme om mee te werken, dat was hartverwarmend!” 

Doorleefd en authentiek verhaal

“We hebben ook workshops met de collega’s van HR en OrganisatieOntwikkeling georganiseerd over hoe we onze interne propositie kunnen meenemen in het HR- en organisatiebeleid. Vervolgens hebben we een actieplan opgesteld om dit DMOW-DNA tastbaar te maken in de praktijk van elke dag en uit te dragen via de verschillende interne communicatiekanalen. Intussen is dat plan goedgekeurd door de directieraad, die hier trouwens als één man achter staat”, zegt Sidney. “Het is belangrijk dat onze identiteit niet alleen gecommuniceerd wordt”, vult Machteld aan. “Het is ook essentieel dat ze op verschillende manieren tastbaar en concreet wordt: zoals in de onboarding van nieuwe collega’s, in vacatures voor toekomstige collega’s, in ons project- en procesmanagement en in initiatieven die afdelingen op lokaal niveau organiseren. Daar maken we nu werk van. Zo zorgen we er opnieuw voor dat het identiteitstraject een doorleefd en authentiek verhaal is waarin de collega’s zich herkennen.” 

#experteninbeweging

Sidney: “Op verschillende plekken zal je binnenkort de hashtag #experteninbeweging zien opduiken, waarmee we een tipje van de sluier oplichten vooraleer we uitpakken met het resultaat van het traject dat tot nu toe is afgelegd. Het finale DMOW-manifesto, dat glashelder beschrijft waar we als departement voor staan en waar we voor gaan, onthullen we op ons personeelsevent eind september. Ons personeelsmagazine wordt ook in een nieuw jasje gestoken en uitgebreid met een digitaal luik. En we lanceren binnenkort een interne podcast met boeiende getuigenissen, om in deze coronatijd de verbinding tussen collega’s te blijven stimuleren. Maar al die initiatieven zijn natuurlijk geen eindpunt. Integendeel, ze vormen het startpunt voor onze externe positionering waar we volgend jaar de focus op leggen.”

Al onze talenten ten dienste van meer dan 6 miljoen mensen

Machteld: “Het was tot nu toe een ongelooflijk boeiend traject en ik geloof hier 200% in. We zien ook dat andere collega’s er heel snel warm voor lopen. Maar dit traject zal voor ons pas echt geslaagd zijn als al onze collega’s oprecht fier zijn op hun job. Als ze zich ervan bewust zijn hoezeer hun bijdrage ertoe doet en als ze met plezier hun ervaring en knowhow uitdragen aan de rest van de wereld. Achter een bureau, in het labo of met de voeten in de modder, ieder is op zijn manier bij ons een expert in beweging.”