Over het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement in zijn beleidsdomein

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De structuur van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken ziet er bijgevolg zo uit:

 • Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
 • De Scheepvaart (sinds 10 februari 2017: 'De Vlaamse Waterweg nv')
 • Waterwegen en Zeekanaal (vanaf 1 januari 2018: 'De Vlaamse Waterweg nv')
 • Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
 • Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende - Brugge.
   

Missie van het departement

“Als het expertisecentrum op het vlak van mobiliteit en infrastructuur willen wij innovatie en deskundigheid bieden. Wij leveren vlotte en efficiënte diensten aan hoog kwalitatieve voorwaarden en willen de netwerkpartner ter voorbereiding, coördinatie en operationele uitvoering van het beleid zijn. Hierdoor bouwen wij een sterk imago op als betrouwbare partner en dienstverlener.“
 

Opdrachten van het departement

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • Ondersteunt het beleid van de minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Daartoe behoren onder meer:
  • de opmaak van adviesnota’s, beleidsvoorstellen en regelgeving
  • de verspreiding van informatie
  • beleidsverkenning, trendwatching, contextanalyse
  • follow-up van Europees en internationaal beleid en regelgeving
  • follow-up en evaluatie van de beleidseffecten
  • informatie en communicatie in het beleidsdomein.

 • Vervult de rol van beleidscoördinator in het beleidsdomein voor de begroting, de beantwoording van parlementaire vragen en kabinetsnota’s, en de voorbereiding van beleidsnota’s en beleidsbrieven van de minister.

 • Voert administratief en technisch ondersteunende taken uit:
  • personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden
  • expertise en adviezen inzake beton- en staalconstructies, grondproeven, dynamische verkeersmanagement,  hydrologisch onderzoek, enzovoort
  • het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens, opdrachten die niet bij intern of extern verzelfstandigde agentschappen zijn ondergebracht.