vzw FITA

Opdracht

Geeft bekendheid in het buitenland aan Vlaamse kennis, technische vaardigheid en realisaties inzake infrastructuur en uitrusting, verkeer en leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting. Geeft logistieke en technische steun aan Vlaamse bedrijven die in deze sectoren investeren in het buitenland, bv. door overheidsexperts ter beschikking te stellen. Zorgt voor de inhoudelijke kant van technische bezoeken en stages.

Bevoegdheden

bezoeken, buitenlandse missies, internationale akkoorden, internationale samenwerking, logistiek - internationale samenwerking, missies, netwerking, promotie, samenwerking (experts, havens, infrastructuur, internationaal, leefmilieu, logistiek, missies, waterwegen), samenwerkingsakkoorden

Managing director

Geert Van Cappellen, managing director van FITA
Geert Van Cappellen

Contact

Tel.: 02 553 78 88
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Belgiƫ