Stafdienst

Opdracht

De Stafdienst ondersteunt, coördineert en communiceert. We zetten in op een sterke samenwerking in het beleidsdomein en een vlotte organisatie van het departement.

We staan in voor de ondersteuning van de secretaris-generaal en de managementorganen van het departement, het ministerie en het beleidsdomein (bv. directieraad en managementcomités).

De Stafdienst is gelast met:

  • beleidsmonitoring in het beleidsdomein (bv. Dataroom, Departementaal Kenniscentrum)
  • ondersteuning van de secretaris-generaal in zijn relaties met Europa en de Europese instellingen
  • organisatiebeheersing voor het departement
  • coördinatie in departement en beleidsdomein
  • procesbewaking en kwaliteitscontrole van dossierstromen (bv. parlementaire vragen).

De Communicatiecel van het departement maakt deel uit van de Stafdienst. We staan ook in voor het internationale beleid (zoals FITA, ontwikkelingssamenwerking en bilaterale akkoorden) en hebben een coördinerende rol en een signaalfunctie voor het Europese beleid - in opdracht van het hele beleidsdomein.

De Stafdienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: wij zetten Expertise in Beweging.

Luchtfoto van Prosperhaven

Bevoegdheden

beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking, bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojecten, communicatie, communicatiecel, data-analyse - algemeen, dms, documenten Vlaamse Regering, documentmanagement, eRoom, Europa - samenwerking, huisstijl, internationale samenwerking, intranet, investeringsbeleid, investeringsprojecten, kabinetsnota's, MOWmag, organisatiebeheersing, parlementaire vragen, procesmanagement, risicomanagement, samenwerking - Europees, samenwerking - internationaal, samenwerking tussen beleidsdomeinen, sociale begeleidingsplannen, versnelling van investeringsprojecten

Afdelingshoofd

Jan Hemelaer, hoofd van de afdeling Algemeen Beleid
Jan Hemelaer

Contact

Tel.: 02 553 71 09
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel
België