Expertise Beton en Staal

Opdracht

Ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers,...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en –producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren.

Taken

 • Bestudeert nieuwe, te herstellen en te renoveren constructies en kunstwerken, zoals bruggen, tunnels, keermuren en pompstations, vaste en beweegbare bruggen en waterbouwkundige werken (kaaimuren, sluizen en stuwen).
 • Adviseert studies en ontwerpen van externe studiebureaus.
 • Biedt haar klanten ondersteuning tijdens de uitvoering van kunstwerken op gebied van stabiliteit en technologie.
 • Biedt haar klanten ondersteuning op de bouwplaats onder de vorm van belastingsproeven, wrijvingsproeven, prestatiemetingen in situ, enzovoort.
 • Treedt op als beheercentrum voor de kunstwerken, adviseert algemene inspecties, voert zelf bijzondere inspecties uit en geeft daarbij beoordeling en advies voor onderhoud en herstelling.
 • Geeft advies aangaande de doorgang van Zwaar Uitzonderlijk Vervoer over de bruggen.
 • Treedt op als inspectie-instelling in het kader van de Europese tunnelrichtlijn
 • Controleert de productie van betonelementen in fabrieken en keurt bouwmaterialen en producten en treedt op als controle-orgaan.
 • Controleert de uitvoering van metaalconstructies.
 • Coördineert de uitgave van het Standaardbestek 260.
 • Werkt mee aan de harmonisering en normering in de burgerlijke bouwkunde.
 • Stelt technische documenten en normen op.
 • Beheert de overeenkomst met het NBN waarbinnen normen en normatieve documenten uit de NBN-catalogus ter beschikking gesteld worden via het MyNBN-platform.
 • Is betrokken bij de sectorale organisaties die het Benor-merk voor bouwmaterialen beheren: meewerken aan het opstellen van de voorschriften en toezicht houden op de inhoudelijke waarde van het merk.
 • Geeft technische vorming aan het controlepersoneel en verzorgt specifieke interne vorming.

Bevoegdheden

advies - beton, advies - staal, beton, bouwmaterialen, bouwproducten, bruggen, burgerlijke bouwkunde, certificering, civiele bouwwerken, constructies, corrosiebescherming, kaaimuren, kunstwerken, normering, SB260, sluizen, staal, stabiliteit, standaardbestek 260, steigers, stuwen, tunnels

Afdelingshoofd

Ir. Paul Meekels, hoofd van de afdeling Expertsie Beton en Staal
ir. Paul Meekels

Contact

Tel.: 02 553 73 56
Koning Albert II-laan 20 bus 6
1000 Brussel
België

Overige adressen

Hendrik van Veldeke - VAC Hasselt
Koningin Astridlaan 50 bus 4.2
3500 Hasselt
België
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 83
9000 Gent
België
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 45
2018 Antwerpen
België
Terug naar afdelingen