Bevoegdheden

Wie doet wat? Zoek via trefwoorden en taken naar de juiste afdeling.

BevoegdhedenAfdeling

3

Omhoog
3D-opmetingenAlgemene Technische Ondersteuning
BevoegdhedenAfdeling

a

Omhoog
aanbestedingenAlgemene Technische Ondersteuning
ADRToegepast Mobiliteitsbeleid
advies - aan privébedrijven
advies - betonExpertise Beton en Staal
advies - juridischOrganisatie
advies - scheepvaart
advies - staalExpertise Beton en Staal
advies - waterbouw
analytische boekhoudingOrganisatie
arbeidsrechtOrganisatie
arbeidsreglementOrganisatie
arbeidsvoorwaardenOrganisatie
BevoegdhedenAfdeling

b

Omhoog
baggerenMaritieme Toegang
baggerwerkenMaritieme Toegang
begrotingOrganisatie
begrotingscyclusOrganisatie
beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingStafdienst
beleidsondersteuningOrganisatie
beleidsopvolgingBeleid
beleidsvoorbereidingBeleid
bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojectenStafdienst
betalingenOrganisatie
betonExpertise Beton en Staal
bezoekenvzw FITA
boekhoudingOrganisatie
bouwmaterialenExpertise Beton en Staal
bouwproductenExpertise Beton en Staal
bruggenExpertise Beton en Staal
bufferzonesMaritieme Toegang
buitenlandse missiesvzw FITA
burgerlijke bouwkundeExpertise Beton en Staal
BevoegdhedenAfdeling

c

Omhoog
certificeringExpertise Beton en Staal
certificering - ISO 9001Algemene Technische Ondersteuning
civiele bouwwerkenExpertise Beton en Staal
Commissie OverheidsopdrachtenAlgemene Technische Ondersteuning
Commissie Prijslijst der BouwmaterialenAlgemene Technische Ondersteuning
communicatieStafdienst
communicatiecelStafdienst
concessies openbare werken/dienstenAlgemene Technische Ondersteuning
constructiesExpertise Beton en Staal
constructies - waterbouwkundeWaterbouwkundig Laboratorium
consultancy
corrosiebeschermingExpertise Beton en Staal
BevoegdhedenAfdeling

d

Omhoog
data-analyse - algemeenStafdienst
data-analyse - verkeersveiligheid
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)Geotechniek
debietenWaterbouwkundig Laboratorium
detailmetingenAlgemene Technische Ondersteuning
dmsStafdienst
documenten Vlaamse RegeringStafdienst
documentmanagementStafdienst
domeinbeheerOrganisatie
DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen)Geotechniek
BevoegdhedenAfdeling

e

Omhoog
e-procurementAlgemene Technische Ondersteuning
ecocombiBeleid
Erkenningscommissie AannemersAlgemene Technische Ondersteuning
eRoomStafdienst
Europa - havenbeleidBeleid
Europa - samenwerkingStafdienst
expertises
BevoegdhedenAfdeling

f

Omhoog
facilitair beheerOrganisatie
facility managementOrganisatie
FAN (Flanders Air Transport Network)Beleid
FFEUOrganisatie
fietsbeleidBeleid
Flanders Air Transport Network (FAN)Beleid
fotogrammetrieAlgemene Technische Ondersteuning
BevoegdhedenAfdeling

g

Omhoog
GECOVERAlgemene Technische Ondersteuning
geotechniekGeotechniek
geotechniek - adviesGeotechniek
geotechniek - laboratoriumproevenGeotechniek
geotechniek - studiesGeotechniek
geotechniek - terreinproevenGeotechniek
gerechtelijke proceduresOrganisatie
gerechtelijke procedures overheidsopdrachtenAlgemene Technische Ondersteuning
geregeld vervoerBeleid
geschillenOrganisatie
GISAlgemene Technische Ondersteuning
goederenvervoerBeleid
grondkarakteristiekenGeotechniek
BevoegdhedenAfdeling

h

Omhoog
havenbeleidBeleid
havendammenMaritieme Toegang
HavendecreetOrganisatie
haveninfrastructuur (onderhoud en bouw)Maritieme Toegang
haveninfrastructuur (zeesluizen, havendammen, staketsels, kaaimuren, ontsluitingswegen, bufferzones)Maritieme Toegang
havens - Europees beleidBeleid
havens - infrastructuurMaritieme Toegang
havens - internationaal beleidBeleid
havens - kunstwerkenMaritieme Toegang
havens - regelgevingBeleid
havens - toegangMaritieme Toegang
homologatie van voertuigenToegepast Mobiliteitsbeleid
HR-beleidOrganisatie
huisstijlStafdienst
BevoegdhedenAfdeling

i

Omhoog
ictAlgemene Technische Ondersteuning
informaticaAlgemene Technische Ondersteuning
inning luchthavenvergoedingenBeleid
innovatief aanbestedenAlgemene Technische Ondersteuning
integraal waterbeleidBeleid
integrale kwaliteitszorgAlgemene Technische Ondersteuning
intelligente transportsystemenBeleid
internationale akkoordenvzw FITA
internationale samenwerkingStafdienst
vzw FITA
intranetStafdienst
investeringsbeleidBeleid
Stafdienst
investeringsprojectenStafdienst
ISO 9001-certificeringAlgemene Technische Ondersteuning
it-coördinatieAlgemene Technische Ondersteuning
it-helpdeskAlgemene Technische Ondersteuning
it-ondersteuningAlgemene Technische Ondersteuning
ITSBeleid
BevoegdhedenAfdeling

j

Omhoog
juridisch adviesOrganisatie
juridisch expertOrganisatie
juridische bibliotheekOrganisatie
juridische dienstverleningOrganisatie
juridische ondersteuning overheidsopdrachtenAlgemene Technische Ondersteuning
BevoegdhedenAfdeling

k

Omhoog
kaaimurenExpertise Beton en Staal
Maritieme Toegang
kabinetsnota'sStafdienst
kredietenOrganisatie
kunstwerkenExpertise Beton en Staal
kunstwerken - beheerMaritieme Toegang
BevoegdhedenAfdeling

l

Omhoog
laboratoriumproevenGeotechniek
lagenopbouwGeotechniek
Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV)Beleid
Langetermijnvisie ScheldeBeleid
logistiek - internOrganisatie
logistiek - internationale samenwerkingvzw FITA
logistiek beleidBeleid
luchthavenbeleidBeleid
luchthavenbeveiligingMaritieme Toegang
luchthavenbrandweerMaritieme Toegang
luchthavens (uitrusting, technisch beheer, operationeel beheer)Maritieme Toegang
luchthavenveiligheidMaritieme Toegang
luchtvaartwetgevingBeleid
LZV (Langere en Zwaardere Vrachtwagens)Beleid
BevoegdhedenAfdeling

m

Omhoog
maritieme toegangMaritieme Toegang
mindervalidenvervoerBeleid
missiesvzw FITA
mobiliteit
mobiliteitsbeleidBeleid
mobiliteitsconvenanten
mobiliteitsconvenantsBeleid
MobiliteitsplanBeleid
monitoringGeotechniek
morfologieWaterbouwkundig Laboratorium
MOWmagStafdienst
BevoegdhedenAfdeling

n

Omhoog
nautica
nautisch beleidBeleid
nautische toegankelijkheidWaterbouwkundig Laboratorium
netwerkingvzw FITA
normeringExpertise Beton en Staal
numerieke modellenWaterbouwkundig Laboratorium
BevoegdhedenAfdeling

o

Omhoog
onderhoudsbaggerwerkenMaritieme Toegang
onderzoek mobiliteit en verkeer
ongevalsgegevensBeleid
ontsluitingswegenMaritieme Toegang
ontvangstenOrganisatie
opleidingen
organisatiebeheersingStafdienst
overheidsopdrachtenAlgemene Technische Ondersteuning
BevoegdhedenAfdeling

p

Omhoog
parlementaire vragenStafdienst
PendelfondsBeleid
Organisatie
personeelOrganisatie
personeelsbeleidOrganisatie
personen met beperkte mobiliteit - vervoerBeleid
personen met een handicap - vervoerBeleid
personenvervoerBeleid
prijsadviesAlgemene Technische Ondersteuning
prijsbeoordelingAlgemene Technische Ondersteuning
prijsherzieningAlgemene Technische Ondersteuning
prijzen - Commissie Prijslijst der BouwmaterialenAlgemene Technische Ondersteuning
prijzendatabankAlgemene Technische Ondersteuning
procesbegeleidingOrganisatie
procesmanagementStafdienst
promotievzw FITA
BevoegdhedenAfdeling

r

Omhoog
rechtsbijstandOrganisatie
regelgevingOrganisatie
regelgeving havensBeleid
regelgeving waterwegenBeleid
rijopleidingToegepast Mobiliteitsbeleid
risicomanagementStafdienst
BevoegdhedenAfdeling

s

Omhoog
samenwerking (experts, havens, infrastructuur, internationaal, leefmilieu, logistiek, missies, waterwegen)vzw FITA
samenwerking - EuropeesStafdienst
samenwerking - internationaalStafdienst
samenwerking - waterbouw
samenwerking tussen beleidsdomeinenStafdienst
samenwerkingsakkoordenvzw FITA
SB260Expertise Beton en Staal
schadeclaimsOrganisatie
schadeclaims opdrachtnemersAlgemene Technische Ondersteuning
scheepsgedragWaterbouwkundig Laboratorium
scheepvaartbeleidBeleid
scheepvaartrechtOrganisatie
sedimenttransportWaterbouwkundig Laboratorium
selectieOrganisatie
sensibilisering
simulatorWaterbouwkundig Laboratorium
sleeptankWaterbouwkundig Laboratorium
slibverwerkingMaritieme Toegang
sluizenExpertise Beton en Staal
sociale begeleidingsplannenStafdienst
spoorstrategieBeleid
staalExpertise Beton en Staal
stabiliteitExpertise Beton en Staal
staketselsMaritieme Toegang
standaardbestek 260Expertise Beton en Staal
START (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de regio rond de Luchthaven Zaventem)Beleid
steigersExpertise Beton en Staal
Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de regio rond de Luchthaven Zaventem (START)Beleid
stuwenExpertise Beton en Staal
subsidies mobiliteit en verkeersveiligheidToegepast Mobiliteitsbeleid
BevoegdhedenAfdeling

t

Omhoog
taxidienstenBeleid
technische keuringToegepast Mobiliteitsbeleid
terreinmetingenGeotechniek
terreinproevenGeotechniek
toegang tot beroep en markt bijzonder geregeld reizigersvervoerToegepast Mobiliteitsbeleid
topografieAlgemene Technische Ondersteuning
tunnelsExpertise Beton en Staal
BevoegdhedenAfdeling

v

Omhoog
vaarwegenMaritieme Toegang
vacaturesOrganisatie
vakbekwaamheid (code 95)Toegepast Mobiliteitsbeleid
vastleggingenOrganisatie
verdrag van ChicagoBeleid
verkeersbordendatabank
verkeersmodellenBeleid
verkeersrechtOrganisatie
verkeersstromen in de toekomstBeleid
verkeersveiligheid
Verkeersveiligheidsplan
verplaatsingsgedragBeleid
versnelling van investeringsprojectenBeleid
Stafdienst
vervoer - gehandicaptenBeleid
vervoer - geregeldBeleid
vervoer - goederenBeleid
vervoer - personenBeleid
vervoer - personen met beperkte mobiliteitBeleid
vervoer - personen met een handicapBeleid
verwijlintrestenOrganisatie
VIF (Vlaams Infrastructuurfonds)Organisatie
Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)Organisatie
vorderingenOrganisatie
vormingOrganisatie
vrachtroutenetwerkBeleid
BevoegdhedenAfdeling

w

Omhoog
warenrekeningenOrganisatie
water (Europeees en internationaal beleid)Beleid
water - integraal beleidBeleid
waterbeheerWaterbouwkundig Laboratorium
waterbeleidBeleid
waterbewegingWaterbouwkundig Laboratorium
waterbouw
waterbouw - waterbouwkundeWaterbouwkundig Laboratorium
waterbouwkunde (contructies, schaalmodellen, wetenschappelijk onderzoek)Waterbouwkundig Laboratorium
waterpassingAlgemene Technische Ondersteuning
waterstandenWaterbouwkundig Laboratorium
watersystemenWaterbouwkundig Laboratorium
waterwegen - regelgevingBeleid
wegcode
wegenrechtOrganisatie
welzijnOrganisatie
wervingOrganisatie
wetenschappelijk onderzoekWaterbouwkundig Laboratorium
wetgevingOrganisatie
BevoegdhedenAfdeling

z

Omhoog
zeesluizenMaritieme Toegang