Beleid

Opdracht

De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op.

Doelstellingen

 • We promoten alternatieve transportmodi en zorgen voor een lokale omkadering rond mobiliteit en openbare werken.
 • We streven ernaar dat voor elke verplaatsing de geschikte transportmodi kunnen worden gebruikt.
 • We voeren kilometerheffing in voor vrachtwagens en onderzoeken de invoer van slimme kilometerheffing voor personenvervoer.
 • We werken een visie rond basisbereikbaarheid uit.
 • We maken de huidige verkeers- en vervoersnetwerken slimmer, performanter, efficiënter en creëren meer samenhang.
 • We werken mee aan de doorstroming in Vlaanderen en pakken de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen en Brussel aan.
 • We zorgen voor netwerken die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit.
 • We voeren maatregelen mee uit inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie.
 • We volgen investeringen in luchtkwaliteit en vergroening van energie mee op.
 • We promoten infrastructuur als schakel in recreatieve netwerken.
 • We volgen het inpassen van investeringen in Europese transportinfrastructuur mee op.
 • We ontwikkelen een multimodaal Vlaams vervoersbeleid.
 • We streven naar duurzame logistiek met oog voor innovatie.
 • We zetten in op een sterkere samenwerking tussen de Vlaamse zeehavens.
 • We gebruiken wegen, waterwegen en spoorwegen als economisch weefsel en schakels in logistieke netwerken.
 • We ontwikkelen een geïntegreerd Vlaams luchthavenbeleid.
 • We zorgen voor een kwantitatieve onderbouwing van het beleid.

Bevoegdheden

beleidsopvolging, beleidsvoorbereiding, ecocombi, Europa - havenbeleid, FAN (Flanders Air Transport Network), fietsbeleid, Flanders Air Transport Network (FAN), geregeld vervoer, goederenvervoer, havenbeleid, havens - Europees beleid, havens - internationaal beleid, havens - regelgeving, inning luchthavenvergoedingen, integraal waterbeleid, intelligente transportsystemen, investeringsbeleid, ITS, Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV), Langetermijnvisie Schelde, logistiek beleid, luchthavenbeleid, luchtvaartwetgeving, LZV (Langere en Zwaardere Vrachtwagens), mindervalidenvervoer, mobiliteitsbeleid, mobiliteitsconvenants, Mobiliteitsplan, nautisch beleid, ongevalsgegevens, Pendelfonds, personenvervoer, personen met beperkte mobiliteit - vervoer, personen met een handicap - vervoer, regelgeving havens, regelgeving waterwegen, scheepvaartbeleid, spoorstrategie, START (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de regio rond de Luchthaven Zaventem), Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de regio rond de Luchthaven Zaventem (START), taxidiensten, verdrag van Chicago, verkeersmodellen, verkeersstromen in de toekomst, verplaatsingsgedrag, versnelling van investeringsprojecten, vervoer - gehandicapten, vervoer - geregeld, vervoer - goederen, vervoer - personen, vervoer - personen met beperkte mobiliteit, vervoer - personen met een handicap, vrachtroutenetwerk, water (Europeees en internationaal beleid), water - integraal beleid, waterbeleid, waterwegen - regelgeving

Afdelingshoofd

Ilse Hoet, hoofd van de afdeling Haven- en Waterbeleid
Ilse Hoet

Contact

Tel.: 02 553 78 88
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België