Algemene Technische Ondersteuning

Opdracht

De afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) staat het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bij op het vlak van onder meer landmeetkunde, prijsadvies, ICT, overheidsopdrachten en eProcurement. We voeren topografische studies en opmetingen uit, doen aan fotogrammetrie en geven prijstechnisch advies. We zijn ook actief in cost engineering, bieden juridische ondersteuning bij overheidsopdrachten, ontwikkelen diverse tools die verband houden met eProcurement en zorgen voor IT-ondersteuning.

Bevoegdheden

3D-opmetingen, aanbestedingen, certificering - ISO 9001, Commissie Overheidsopdrachten, Commissie Prijslijst der Bouwmaterialen, concessies openbare werken/diensten, detailmetingen, e-procurement, Erkenningscommissie Aannemers, fotogrammetrie, GECOVER, gerechtelijke procedures overheidsopdrachten, GIS, ict, informatica, innovatief aanbesteden, integrale kwaliteitszorg, ISO 9001-certificering, it-coördinatie, it-helpdesk, it-ondersteuning, juridische ondersteuning overheidsopdrachten, overheidsopdrachten, prijsadvies, prijsbeoordeling, prijsherziening, prijzen - Commissie Prijslijst der Bouwmaterialen, prijzendatabank, schadeclaims opdrachtnemers, topografie, waterpassing

Afdelingshoofd ad interim

foto van Nick Landuyt
Nick Landuyt

Contact

Tel.: 02 553 73 99
Fax: 02 553 73 85
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België