Onze afdelingen op een rij

De afdeling Beleid werkt voornamelijk beleidsvoorbereidend, andere afdelingen bieden technische ondersteuning of zijn meer uitvoerend gericht. Twee managementondersteunende afdelingen (Organisatie - Juridische Dienstverlening) bedienen het hele Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Luchtfoto van Prosperhaven

  Stafdienst

  De Stafdienst ondersteunt, coördineert en communiceert. We zetten in op een sterke samenwerking in het beleidsdomein en een vlotte organisatie van het departement. We staan in voor de ondersteuning van de secretaris-generaal en de managementorganen van het departement, het ministerie en het...
 • Beleid

  De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid . Ze doet dat samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet...
 • Toegepast Mobiliteitsbeleid

  Toegepast Mobiliteitsbeleid

  De afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid past voor rijopleiding, - examens en vakbekwaamheid, ADR, homologatie, technische keuring, toegang tot het beroep en de markt, mobiliteit en verkeersveiligheid het beleid toe. Zij verleent erkenningen, certificaten, vergunningen en subsidies en houdt toezicht.
 • Algemene Technische Ondersteuning

  De afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) staat het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bij op het vlak van onder meer landmeetkunde, prijsadvies, ICT, overheidsopdrachten en eProcurement. We voeren topografische studies en opmetingen uit, doen aan fotogrammetrie en geven...
 • Expertise Beton en Staal

  Ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers,...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en –producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats te volgen en bij aanpassingen...
 • Geotechniek

  Voert voor de Vlaamse overheid en externe klanten geotechnische proeven en metingen uit op het terrein en in het laboratorium om de aard, opbouw en karakteristieken van de grond te bepalen, voor een duurzaam en economisch ontwerp van civieltechnische projecten. Voor de Vlaamse overheid worden...
 • Waterbouwkundig Laboratorium

  Geeft op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande manier informatie, kennisopdrachten en advies over watersystemen met het oog op een veilige scheepvaart, optimalisatie van waterbouwkundige constructies en de beheersing van de extreme waterstanden in de rivieren.
 • Maritieme Toegang

  Beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens, de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. Ook zorgt Maritieme Toegang voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens, zoals zeesluizen, havendammen, staketsels,...
 • Collega's op een werf

  Organisatie

  De afdeling Organisatie brengt heel wat ondersteunende functies samen: zij bundelt expertise op het vlak van personeel, financiën, logistiek, juridische zaken en organisatieontwikkeling. De afdeling biedt (het grootste deel van) haar dienstverlening aan 3.600 personeelsleden van het Vlaams...
 • vzw FITA

  Geeft bekendheid in het buitenland aan Vlaamse kennis, technische vaardigheid en realisaties inzake infrastructuur en uitrusting, verkeer en leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting. Geeft logistieke en technische steun aan Vlaamse bedrijven die in deze sectoren investeren in het buitenland...